tandatgroup

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phiên bản dùng qua web, App, Mobile

Dùng thử
tandatgroup

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Kế toán bán hàng, XDCB, HCSN,..

Dùng thử
tandatgroup

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phiên bản dùng qua web, App, Mobile

Dùng thử

KINH NGHIỆM CHIA SẺ

CÁCH LÊN BÁO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP TẠI TT200 (02:36 29/01/2018)

Căn cứ hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

CÁCH LÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO TT200 THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP (11:38 27/01/2018)

Căn cứ vào TT200 về việc hướng dẫn lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

CÁCH LÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TT200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (09:22 02/01/2018)

căn cứ vào thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn việc lập bảng cân đối kế toán

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI VÀ THỜI HẠN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI (04:08 26/12/2017)

Căn cứ vào nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài quy định về mức nộp lệ phí môn bài, kê khai nộp lệ phí và thời hạn nộp lệ phí.

Văn phòng Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠT

Văn phòng Hải Phòng

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VAT

  • Address: Số 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

  • Phone:(+84) 905.625.625

  • Email: support@tandatgroup.com

Văn phòng Bắc giang

CÔNG TY TNHH HTC

  • Address: số 181 Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang,

  • Phone:(+84) 913.257.023

  • Email: support@tandatgroup.com

Văn phòng Lạng sơn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI

  • Address: số 87 đường Bắc Sơn, TT Hữu Lũng, H Hữu Lũng, T Lạng Sơn

  • Phone:0962.963.777 - 0935.668.886

  • Email: support@tandatgroup.com

Văn phòng TP.Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI